top of page
Szukaj

Konsul Generalny RP Adrian Kubicki i Vice-Konsul Stanisław Tarnawski odwiedzają Cleveland Ohio.

W sobotę 2 grudnia 2023 roku Polski Ośrodek Kultury w Cleveland w Ohio miał zaszczyt gościć Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Adriana Kubickiego oraz Vice-Konsula Stanisława Tarnowskiego. Panowie spotkali się z przedstawicielami organizacji polonijnych z szerszego obszaru Cleveland.

Spotkanie było okazją do podtrzymania dobrych relacji z lokalną społecznością polską. Konsul Generalny i Vice-Konsul mieli okazję wysłuchać obaw i zainteresowań członków społeczności, a także podzielić się informacjami o aktualnej sytuacji w Polsce.

Wśród poruszanych tematów znalazła się propozycja przeniesienia stanu Ohio pod jurysdykcję konsulatu generalnego RP w Chicago. Większość osób wyraziła poparcie dla tego pomysłu, ponieważ ułatwiłby on obywatelom polskim w Ohio dostęp do usług konsularnych.

Konsul Generalny wskazał również, że Konsulat RP może wesprzeć różne inicjatywy Polonii promujące polskie organizacje i wydarzenia promujące polską kulturę i dziedzictwo. Wyraził uznanie za zorganizowanie miejsca do głosowania w wyborach parlamentarnych w Polsce, które odbyły się 15 października 2023 r. w Polskim Ośrodku Kultury im. Jana Pawła II. Wspomniał również, że współpraca Konsulatu RP z Cleveland Polonią jest doskonała.

Wizyta Konsula Generalnego i Vice-Konsula była cenną okazją dla społeczności polskiej w Cleveland do nawiązania kontaktu z ojczyzną. Chęć Panów do wysłuchania obaw społeczności i uwzględnienia jej potrzeb świadczy o silnych stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Polską.1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Komentarze


bottom of page